classiera loader

ביטוח לנהג חדש

ביטוח נהג חדש הוא ביטוח שיש לבטח בו כל כלי רכב אשר נוהג בו נהג שטרם חלפו שנתיים ממועד קבלת רישיון הנהיגה שלו, ללא קשר לגיל הנהג.

החוק בישראל  קובע שכל נהג, ללא קשר לגילו בעת קבלת הרישיון, מחוייב להיות מבוטח בביטוח נהג חדש במשך שנתיים מרגע שהוציא רישיון הנהיגה.