classiera loader

ביטוח לרכב צד ג

ביטוח לרכב צד ג' נועד להגן על הרכב מפני גניבה ובמקרי תאונה הוא מכסה אך ורק את הוצאות המבוטח עבור נזק שגרם לרכוש של צד שלישי. כלומר שבביטוח רכב צד ג' אין כיסוי במקרה בו המבוטח הוא האשם לרכבו של המבוטח אלא רק ליתר הרכבים המעורבים באירוע ושנפגעו מרכבו של המבוטח. זאת בניגוד לביטוח מקיף בו יש כיסוי גם לרכב של המבוטח ולכן הסיבה שעלותה של פוליסת ביטוח צד ג' נמוכה מהעלות של פוליסת ביטוח מקיף.