classiera loader

ביטוח לנהג צעיר

ביטוח נהג צעיר זהו ביטוח חובה ומקיף אשר חייבים לבטח כל כלי רכב בו נוהג נהג אשר גילו קטן מגיל 24.

הגדרה של נהג צעיר הינה עד גיל 24 אולם בחברות ביטוח מסוימות גיל הנהג הצעיר מוגדר רק עד גיל 21.

עלותה של פוליסת נהג צעיר גבוהה מהפוליסה של נהג "וותיק" בשל הסיכוי הגבוה יותר שהמבוטח בפוליסת נהג צעיר אכן יפעיל את הפוליסה, אך ניתן להוזילה בחברות מסוימות בהתאם לניטור הנהיגה של הנהג הצעיר. כך שככל שניטור הנהיגה מראה שיפור אז עלות הביטוח יורדת בהתאם.