classiera loader

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נועד לבטח את הנכס בעת קבלת משכנתא מהבנק.

ביטוח המשכנתא מורכב משני סוגי ביטוחים:

  1. ביטוח חיים למשכנתא.
  2. ביטוח מבנה למשכנתא.

כאשר שני ביטוחים אלו מהווים תנאי מהבנק בו לקחתם את המשכנתא, על מנת שהוא

יוכל לאפשר לכם, בעלי הנכס לקיחת משכנתה.

 

חשיבות ביטוח משכנתא

הבנק נותן לבעלי הנכס הלוואה כדי שיוכלו לרכוש את נכס החלומות שלהם.

כאשר אצל רובינו הגדול מדובר בהלוואה גבוהה שנעה ביו מאות אלפים ואף מגיעה

למיליונים. הכל בהתאם לנכס אותו אתם רוצים לרכוש ומצבכם הכלכלי.

לכן הבנק, במטרה להגן על הלוואה זו, מבקש מכם בעלי הנכס לספק לו, כתנאי למתן

ההלוואה, אישור שעשיתם ביטוח למבנה. אישור זה נועד שבמקרה של אסון שגרם לנזק

לבניין וכתוצאה מכך הבניין נהרס ואינו תקין למגורים,

הבנק יקבל חזרה מחברת הביטוח, ולא מכם הלווים, את הכסף שנותר לשלם בגין

המשכנתא.

 

איך רוכשים ביטוח משכנתא

הכיסוי של המבנה הוא כיסוי זהה בין כל חברות הביטוח ולכן השיקול שיש לשים לב אליו

בעת רכישת ביטוח מבנה למשכנתא הוא המחיר שאתם מקבלים. אנו בפורטל

BE SAFE מרכזים עבורכם את ההצעות הזולות והמשתלמות ביותר במחירי

הביטוח עבור המשכנתא לצד מאמרים בנושא ביטוחים שמטרה להקנות לכם חיסכון רב

בעלויות הביטוח לצד רכישת ההבנה של מהות הביטוח והכך לאפשר לכם בחירה קלה

ומושכלת יותר.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נועד לבטח את הנכס בעת קבלת משכנתא מהבנק.

ביטוח המשכנתא מורכב משני סוגי ביטוחים:

  1. ביטוח חיים למשכנתא.
  2. ביטוח מבנה למשכנתא.

כאשר שני ביטוחים אלו מהווים תנאי מהבנק בו לקחתם את המשכנתא, על מנת שהוא

יוכל לאפשר לכם, בעלי הנכס לקיחת משכנתה.

 

חשיבות ביטוח משכנתא

הבנק נותן לבעלי הנכס הלוואה כדי שיוכלו לרכוש את נכס החלומות שלהם.

כאשר אצל רובינו הגדול מדובר בהלוואה גבוהה שנעה ביו מאות אלפים ואף מגיעה

למיליונים. הכל בהתאם לנכס אותו אתם רוצים לרכוש ומצבכם הכלכלי.

לכן הבנק, במטרה להגן על הלוואה זו, מבקש מכם בעלי הנכס לספק לו, כתנאי למתן

ההלוואה, אישור שעשיתם ביטוח למבנה. אישור זה נועד שבמקרה של אסון שגרם לנזק

לבניין וכתוצאה מכך הבניין נהרס ואינו תקין למגורים,

הבנק יקבל חזרה מחברת הביטוח, ולא מכם הלווים, את הכסף שנותר לשלם בגין

המשכנתא.

 

איך רוכשים ביטוח משכנתא

הכיסוי של המבנה הוא כיסוי זהה בין כל חברות הביטוח ולכן השיקול שיש לשים לב אליו

בעת רכישת ביטוח מבנה למשכנתא הוא המחיר שאתם מקבלים. אנו בפורטל

BE SAFE מרכזים עבורכם את ההצעות הזולות והמשתלמות ביותר במחירי

הביטוח עבור המשכנתא לצד מאמרים בנושא ביטוחים שמטרה להקנות לכם חיסכון רב

בעלויות הביטוח לצד רכישת ההבנה של מהות הביטוח והכך לאפשר לכם בחירה קלה

ומושכלת יותר.