classiera loader

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא מהווה את אחד מהתנאים שהבנק מחייב את רוכשי הדירה

להציג בפניו, כאשר הם באים אליו לבקש משכנתא. זאת מאחר והכיסוי שניתן לבעל

הנכס באמצעות ביטוח מבנה למשכנתא, בניגוד לביטוח מבנה בו הכסף מועבר ישירות

לחשבונו במקרה של אסון, נועד להבטיח שהבנק הוא זה אשר יקבל מחברת הביטוח את

יתרת המשכנתא מתוך העלות המוערכת של המבנה.

 

האם לרכוש ביטוח מבנה למשכנתא

התשובה היא שכל עוד יש לך משכנתא על הנכס אתם מחויבים על ידי הבנק לרכוש

ביטוח חיים למשכנתא.

 

כיצד רוכשים ביטוח מבנה למשכנתא

הדרך הנכונה היא סקר שוק. אנו בפורטל  BE SAFE מביא לכם בצורה ברורה ונוחה

להבנה את ההצעות הטובות ביותר שניתן לקבל כיום מחברות הביטוח וסוכנות הביטוח

השונות.

BE SAFE יציג בפניכם מחירים ללא תחרות אשר יבטיחו לכם חיסכון בעלויות הביטוח

בטווח הקצר ובטווח הארוך לאורך כל חיי המשכנתא.

בנוסף תוכלו למצוא אצלנו מאמרים מקצועיים בשפה מובנת וברורה בנושאי ביטוח מבנה

למשכנתא בפרט ובנושא הביטוחים בכלל. זאת היות ואנו מאמינים שהבנה בנושא

תאפשר לכל אחד מכם לרכוש ביטוח טוב יותר ונכון יותר לצרכים שלכם.

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא מהווה את אחד מהתנאים שהבנק מחייב את רוכשי הדירה

להציג בפניו, כאשר הם באים אליו לבקש משכנתא. זאת מאחר והכיסוי שניתן לבעל

הנכס באמצעות ביטוח מבנה למשכנתא, בניגוד לביטוח מבנה בו הכסף מועבר ישירות

לחשבונו במקרה של אסון, נועד להבטיח שהבנק הוא זה אשר יקבל מחברת הביטוח את

יתרת המשכנתא מתוך העלות המוערכת של המבנה.

 

האם לרכוש ביטוח מבנה למשכנתא

התשובה היא שכל עוד יש לך משכנתא על הנכס אתם מחויבים על ידי הבנק לרכוש

ביטוח חיים למשכנתא.

 

כיצד רוכשים ביטוח מבנה למשכנתא

הדרך הנכונה היא סקר שוק. אנו בפורטל  BE SAFE מביא לכם בצורה ברורה ונוחה

להבנה את ההצעות הטובות ביותר שניתן לקבל כיום מחברות הביטוח וסוכנות הביטוח

השונות.

BE SAFE יציג בפניכם מחירים ללא תחרות אשר יבטיחו לכם חיסכון בעלויות הביטוח

בטווח הקצר ובטווח הארוך לאורך כל חיי המשכנתא.

בנוסף תוכלו למצוא אצלנו מאמרים מקצועיים בשפה מובנת וברורה בנושאי ביטוח מבנה

למשכנתא בפרט ובנושא הביטוחים בכלל. זאת היות ואנו מאמינים שהבנה בנושא

תאפשר לכל אחד מכם לרכוש ביטוח טוב יותר ונכון יותר לצרכים שלכם.