classiera loader

ביטוח רפואי פרטי

ביטוח רפואי פרטי

ביטוח רפואי פרטי זהו ביטוח שנועד להגן עליך ועל בני משפחתך במקרים רפואיים

שונים כדוגמת הצורך בניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות אשפוז סיעודי, מחלות

קשות וכדומה. ביטוח שהותאם לצרכים של המשפחה, הוא ביטוח שמוודא שלכל

אחד מבני המשפחה יהיה כיסוי מלא שנועד לכסות את ההוצאות הרפואיות בהתאם

למצבו הבריאותי. זאת מבלי שתקלעו למצב בו תצטרכו להתחיל להתרוצץ ולחפש

מהיכן להשיג את הכסף הדרוש לכיסוי הוצאות האלו. הוצאות שכבר היום נעות בין

אלפים ועד מאות אלפי שקלים לחודש.

הידיעה שאתם ומשפחתכם מוגנים, בעלות שהיא נמוכה משמעותית מהעלויות

שתדרשו להם במידה ותקלעו לכל אחד מהמצבים שמכסה ביטוח זה, היא אשר

נותנת לכם את השקט ומורידה מכם את הפחד וההתעסקות עם המחשבה

של "מה יקרה אם…".

מהו ביטוח רפואי פרטי

זהו ביטוח אשר משלב בתוכו מספר פוליסות, כאשר פוליסות אלו מהוות הרחבה

אחת של השנייה. כל אחת מהפוליסות של הביטוח נועדה לשמור ולהגן עלינו ועל

ביתנו ונותנת מענה במקרים שונים.

 

הפוליסות אשר מרכיבות את הביטוח הן:

ביטוח בריאות  –          ביטוח שבא לתת מענה להוצאות הריון, אשפוזים,

ניתוחים, השתלות וכדומה.

 

ביטוח סיעודי  –          ביטוח שבא לתת מענה כשמבוטח הוגדר סיעודי ויש לממן

עבורו הוצאות מתקן סיעודי או מטפל בבית.

 

ביטוח מחלות קשות – ביטוח שבא לתת מענה במקרים שהתגלתה אצל מבוטח

אחת מהמחלות המוגדרות בפוליסה כמחלה קשה. המבוטח

יקבל מחברת הביטוח סכום חד פעמי שנועד לעזור

למשפחה שלו לתפקד כלכלית, ובכך בעצם לאפשר

להם לתת את מלוא תשומת הלב למבוטח. זאת ללא הצורך

לפחד ולחשוש כיצד יסיימו את החודש.

ביטוח רפואי פרטי

ביטוח רפואי פרטי זהו ביטוח שנועד להגן עליך ועל בני משפחתך במקרים רפואיים

שונים כדוגמת הצורך בניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות אשפוז סיעודי, מחלות

קשות וכדומה. ביטוח שהותאם לצרכים של המשפחה, הוא ביטוח שמוודא שלכל

אחד מבני המשפחה יהיה כיסוי מלא שנועד לכסות את ההוצאות הרפואיות בהתאם

למצבו הבריאותי. זאת מבלי שתקלעו למצב בו תצטרכו להתחיל להתרוצץ ולחפש

מהיכן להשיג את הכסף הדרוש לכיסוי הוצאות האלו. הוצאות שכבר היום נעות בין

אלפים ועד מאות אלפי שקלים לחודש.

הידיעה שאתם ומשפחתכם מוגנים, בעלות שהיא נמוכה משמעותית מהעלויות

שתדרשו להם במידה ותקלעו לכל אחד מהמצבים שמכסה ביטוח זה, היא אשר

נותנת לכם את השקט ומורידה מכם את הפחד וההתעסקות עם המחשבה

של "מה יקרה אם…".

מהו ביטוח רפואי פרטי

זהו ביטוח אשר משלב בתוכו מספר פוליסות, כאשר פוליסות אלו מהוות הרחבה

אחת של השנייה. כל אחת מהפוליסות של הביטוח נועדה לשמור ולהגן עלינו ועל

ביתנו ונותנת מענה במקרים שונים.

 

הפוליסות אשר מרכיבות את הביטוח הן:

ביטוח בריאות  –          ביטוח שבא לתת מענה להוצאות הריון, אשפוזים,

ניתוחים, השתלות וכדומה.

 

ביטוח סיעודי  –          ביטוח שבא לתת מענה כשמבוטח הוגדר סיעודי ויש לממן

עבורו הוצאות מתקן סיעודי או מטפל בבית.

 

ביטוח מחלות קשות – ביטוח שבא לתת מענה במקרים שהתגלתה אצל מבוטח

אחת מהמחלות המוגדרות בפוליסה כמחלה קשה. המבוטח

יקבל מחברת הביטוח סכום חד פעמי שנועד לעזור

למשפחה שלו לתפקד כלכלית, ובכך בעצם לאפשר

להם לתת את מלוא תשומת הלב למבוטח. זאת ללא הצורך

לפחד ולחשוש כיצד יסיימו את החודש.