classiera loader

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

רוצה להיות מוגן ולהימנע מהוצאות כספיות גבוהות,

במקרה בו אחד מבני המשפחה יזדקק לטיפול סיעודי?

hold_hands

לא רק שבחירת ביטוח סיעודי נכון יגן עליך ועל משפחתך, אלא שרכישת ביטוח סיעודי כבר היום, דווקא כשכל בני המשפחה בריאים, הוא שימנע ממך וממשפחתך מצב של הוצאות כספים גבוהות הכרוכות בטיפול סיעודי.

חשיבות ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מבטיח לך כיסוי מלא של עלויות טיפולים סיעודיים, הן במחלקה סיעודית והן אצלך בבית.

כיום ידוע שלסיעודי:

  1. אין גיל ושהוא יכול לקרות לאדם מבוגר כצעיר.
  2. שעלות הטיפול שלו עומדת כבר עכשיו על אלפי שקלים בחודש.
  3. שקופות החולים מכסות את החמש עד שש השנים הראשונות בלבד.

אבל מי ישלם על השעות הנדרשות לבני המשפחה להיות לצד המטופל? ומה אחרי שיחלפו להם החמש, שש שנים הראשונות? מאיפה תשיגו את הכסף בגין טיפול במטופל? כאשר כבר היום סיעודי ממוצע הוא לשומנה שנים ולא חמש, שש שנים כפי שהיה בעבר.
כאן בדיוק באה לידי ביטוי החשיבות של ביטוח סיעודי.
באמצעות תשלום חודשי נמוך היום אתם מוגנים מפני הוצאות גדולות בעתיד ותימנעו ממצב בו הוצאות הטיפול הסיעודי יפלו על ילדיכם. כך שלמעשה רכישת ביטוח סיעודי כיום מעניק לך ערך כפול:
1. הגנה על המשפחה שלך על ידי קבלת טיפול בעת הצורך.
2. שקט לך ולבני המשפחה שהעלויות מכוסות לרגע בו יהיה בהן צורך.

ביטוח סיעודי פרטי

סיבה ראשונה לעשות ביטוח סיעודי פרטי עלות נמוכה כיום ושקט נפשי גדול אחר כך. עד לפני מספר שנים, נהוג היה כי מקומות העבודה, ביטחו את עובדיהם בביטוח שיקנה להם שקט במידה ויהיו חולים ויוגדרו על ידי ביטוח לאומי כחולים סיעודיים.  החל מחודש ינואר 2018, ביטוח זה התבטל וכ- 850,000 עובדים, מצאו עצמם ללא כיסוי ביטוחי שיזדקקו לו כאשר הם חלילה יחלו או לא יהיו מסוגלים לתפקד יותר.

סיבה שנייה הינה שככל שנעשה לנו ולילדינו ביטוח בגיל מוקדם יותר למעשה זו המתנה הגדולה ביותר שניתן להם.

למה?

התשובה פשוטה מאוד: ככל שנתחיל לבטח בגיל מוקדם יותר העלות החודשית תהיה נמוכה יותר והמחיר נשמר לכל אורך החיים.  כך שעלות החודשית למבוטח תעמוד על שקלים בודדים בלבד בניגוד לביטוח שלמבוגר שעלותו תעמוד כבר על מאות שקלים בחודש.

השוואות עלויות של פוליסות ביטוחים סיעודיים

במקום שתתחילו להתרוצץ בין חברות הביטוח, לגבי אופציה והשוואות של פוליסת ביטוח סיעודי, ההמלצה שלנו שתיכנסו עכשיו אל אתר שיוכל להעניק לכם מידע רב ומדויק ומחירים אטרקטיביים של כל סוגי הביטוחים. פורטל זה, הינו פורטל BE SAFE, אשר מציע הצעות מחיר מאוד אטרקטיביות ופוליסות ביטוח משתלמות במיוחד, לצד אפשרות לקבל את כל המידע העדכני בביטוח סיעודי.

ביטוח סיעודי

רוצה להיות מוגן ולהימנע מהוצאות כספיות גבוהות,

במקרה בו אחד מבני המשפחה יזדקק לטיפול סיעודי?

hold_hands

לא רק שבחירת ביטוח סיעודי נכון יגן עליך ועל משפחתך, אלא שרכישת ביטוח סיעודי כבר היום, דווקא כשכל בני המשפחה בריאים, הוא שימנע ממך וממשפחתך מצב של הוצאות כספים גבוהות הכרוכות בטיפול סיעודי.

חשיבות ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מבטיח לך כיסוי מלא של עלויות טיפולים סיעודיים, הן במחלקה סיעודית והן אצלך בבית.

כיום ידוע שלסיעודי:

  1. אין גיל ושהוא יכול לקרות לאדם מבוגר כצעיר.
  2. שעלות הטיפול שלו עומדת כבר עכשיו על אלפי שקלים בחודש.
  3. שקופות החולים מכסות את החמש עד שש השנים הראשונות בלבד.

אבל מי ישלם על השעות הנדרשות לבני המשפחה להיות לצד המטופל? ומה אחרי שיחלפו להם החמש, שש שנים הראשונות? מאיפה תשיגו את הכסף בגין טיפול במטופל? כאשר כבר היום סיעודי ממוצע הוא לשומנה שנים ולא חמש, שש שנים כפי שהיה בעבר.
כאן בדיוק באה לידי ביטוי החשיבות של ביטוח סיעודי.
באמצעות תשלום חודשי נמוך היום אתם מוגנים מפני הוצאות גדולות בעתיד ותימנעו ממצב בו הוצאות הטיפול הסיעודי יפלו על ילדיכם. כך שלמעשה רכישת ביטוח סיעודי כיום מעניק לך ערך כפול:
1. הגנה על המשפחה שלך על ידי קבלת טיפול בעת הצורך.
2. שקט לך ולבני המשפחה שהעלויות מכוסות לרגע בו יהיה בהן צורך.

ביטוח סיעודי פרטי

סיבה ראשונה לעשות ביטוח סיעודי פרטי עלות נמוכה כיום ושקט נפשי גדול אחר כך. עד לפני מספר שנים, נהוג היה כי מקומות העבודה, ביטחו את עובדיהם בביטוח שיקנה להם שקט במידה ויהיו חולים ויוגדרו על ידי ביטוח לאומי כחולים סיעודיים.  החל מחודש ינואר 2018, ביטוח זה התבטל וכ- 850,000 עובדים, מצאו עצמם ללא כיסוי ביטוחי שיזדקקו לו כאשר הם חלילה יחלו או לא יהיו מסוגלים לתפקד יותר.

סיבה שנייה הינה שככל שנעשה לנו ולילדינו ביטוח בגיל מוקדם יותר למעשה זו המתנה הגדולה ביותר שניתן להם.

למה?

התשובה פשוטה מאוד: ככל שנתחיל לבטח בגיל מוקדם יותר העלות החודשית תהיה נמוכה יותר והמחיר נשמר לכל אורך החיים.  כך שעלות החודשית למבוטח תעמוד על שקלים בודדים בלבד בניגוד לביטוח שלמבוגר שעלותו תעמוד כבר על מאות שקלים בחודש.

השוואות עלויות של פוליסות ביטוחים סיעודיים

במקום שתתחילו להתרוצץ בין חברות הביטוח, לגבי אופציה והשוואות של פוליסת ביטוח סיעודי, ההמלצה שלנו שתיכנסו עכשיו אל אתר שיוכל להעניק לכם מידע רב ומדויק ומחירים אטרקטיביים של כל סוגי הביטוחים. פורטל זה, הינו פורטל BE SAFE, אשר מציע הצעות מחיר מאוד אטרקטיביות ופוליסות ביטוח משתלמות במיוחד, לצד אפשרות לקבל את כל המידע העדכני בביטוח סיעודי.