classiera loader

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה זו פוליסת ביטוח המהווה תוסף לפוליסת ביטוח בריאות רפואי

פרטי. פוליסה זו מבטיחה למבוטחים בה סכום פיצוי חד פעמי במקרה

של נכות תמידית, חלקית או מלאה עקב תאונה. כל זאת כמובן בהתאם לגובה

הנכות אשר תקבע למבוטח על ידי ביטוח לאומי.

 

כיצד מפעילים את פוליסת ביטוח נכות מתאונה

במקרה, חלילה, לדוגמה של תאונה בכביש בה המבוטח הפך לנכה הוא יוכל לבקש

החזר מחברת הביטוח. לאחר שהמבוטח הגיש טפסים לביטוח לאומי לקבלת קצבת

נכות ולאחר שביטוח לאומי בדק ומצא שאכן מגיעה לו נכות ברמה כזו או אחרת,

המבוטח מעביר את החלטת ביטוח לאומי לחברת הביטוח שלו וממנה יקבל את

הסכום בו הוא מבוטח. כאשר הסכום שלו זכאי המבוטח הוא אחוז מהסכום בו הוא

מבוטח בהתאם לאחוז הנכות שנקבעה לו.

 

למה כדאי שיהיה לך ביטוח נכות מתאונה

במצב הכבישים של ימינו, כאשר תאונות קורות מידי יום והגורמים האחראים

לתאונה הולכים ומתרבים, חשיבות של ביטוח זה הולכת וגדלה.

מטרת ביטוח נכות מתאונה להגן עליך ועל יקיריך שבסיטואציה של תאונה בה

קיבלתם אחוזי נכות אז לפחות שתהיו מוגנים כלכלית.

 

כיצד רוכשים ביטוח נכות מתאונה

כל חברת ביטוח שתתקשרו אליה תנסה לשכנע אתכם שתבצעו רכישה של ביטוח

נכות מתאונה אצלה. ואתם בלחץ של הרגע ללא מחשב עלולים להסכים לכך.

זאת מבלי שהשוויתם עם חברות אחרות מבחינת כיסויים ומחירים.

אנו בפורטל BE SAFE מבינים כל זאת וכבר עשינו את כל הבדיקות בשבילכם.

אנו מציעים לכם את הצעות כיסוי מתאימות מטובי חברות הביטוח במחירים

מעולים. אצלנו תקבלו מספר הצעות שתוכלו להשוות ביניהם בקלות וכך לבחור

בפוליסה המתאימה ביותר לכם ולבני ביתכם.

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה זו פוליסת ביטוח המהווה תוסף לפוליסת ביטוח בריאות רפואי

פרטי. פוליסה זו מבטיחה למבוטחים בה סכום פיצוי חד פעמי במקרה

של נכות תמידית, חלקית או מלאה עקב תאונה. כל זאת כמובן בהתאם לגובה

הנכות אשר תקבע למבוטח על ידי ביטוח לאומי.

 

כיצד מפעילים את פוליסת ביטוח נכות מתאונה

במקרה, חלילה, לדוגמה של תאונה בכביש בה המבוטח הפך לנכה הוא יוכל לבקש

החזר מחברת הביטוח. לאחר שהמבוטח הגיש טפסים לביטוח לאומי לקבלת קצבת

נכות ולאחר שביטוח לאומי בדק ומצא שאכן מגיעה לו נכות ברמה כזו או אחרת,

המבוטח מעביר את החלטת ביטוח לאומי לחברת הביטוח שלו וממנה יקבל את

הסכום בו הוא מבוטח. כאשר הסכום שלו זכאי המבוטח הוא אחוז מהסכום בו הוא

מבוטח בהתאם לאחוז הנכות שנקבעה לו.

 

למה כדאי שיהיה לך ביטוח נכות מתאונה

במצב הכבישים של ימינו, כאשר תאונות קורות מידי יום והגורמים האחראים

לתאונה הולכים ומתרבים, חשיבות של ביטוח זה הולכת וגדלה.

מטרת ביטוח נכות מתאונה להגן עליך ועל יקיריך שבסיטואציה של תאונה בה

קיבלתם אחוזי נכות אז לפחות שתהיו מוגנים כלכלית.

 

כיצד רוכשים ביטוח נכות מתאונה

כל חברת ביטוח שתתקשרו אליה תנסה לשכנע אתכם שתבצעו רכישה של ביטוח

נכות מתאונה אצלה. ואתם בלחץ של הרגע ללא מחשב עלולים להסכים לכך.

זאת מבלי שהשוויתם עם חברות אחרות מבחינת כיסויים ומחירים.

אנו בפורטל BE SAFE מבינים כל זאת וכבר עשינו את כל הבדיקות בשבילכם.

אנו מציעים לכם את הצעות כיסוי מתאימות מטובי חברות הביטוח במחירים

מעולים. אצלנו תקבלו מספר הצעות שתוכלו להשוות ביניהם בקלות וכך לבחור

בפוליסה המתאימה ביותר לכם ולבני ביתכם.