classiera loader

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח נפרד ועצמאי הניתן לרכישה ללא קשר לכל ביטוח

אחר שכבר יש או אין לכם ומטרתו להגן עליכם במקרה של שברים כתוצאה

מתאונה.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות נועדה להבטיח למבוטח סכום קבוע מראש,

כשמתרחש מקרה של שבר מתאונה, בהתאם לסכומים הרשומים בפוליסה.

מבוטח שיש לו ביטוח תאונות אישיות יוכל לקבל מחברת הביטוח תוך כ 10 ימים

סכום כספי, בהתאם לגובה בו הוא מבוטח בחברת הביטוח.

 

למה כדאי לרכוש ביטוח תאונות אישיות

הרעיון של ביטוח זה הינו להגן עלינו במקרה בו נפצענו בתאונה וכעת המצב מונע

מאיתנו ללכת לעבוד ולבצע פעילות יומיומית רגילה. מטרת הביטוח להקנות לנו את

השקט, שמבחינה כלכלית, גם אם עכשיו נקלענו למצב בו אין ביכולתנו לחזור

ולעסוק בעבודה שלנו ולפרנס את המשפחה שלנו, עדיין נקבל מחברת הביטוח סכום

חד פעמי, בהתאם לפוליסה שעשינו, שמטרתה לתת מענה לתקופה ראשונית זו.

 

BE SAFE מבינים כל זאת ולכן ריכזנו עבורך במיקום אחד את ההצעות הטובות

ביותר. כנסו ל BE SAFE עכשיו כדי שתוכלו לקבל השוואת מחיר ולבחור את

ההצעה הטובה ביותר לכם ולמשפחתכם.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח נפרד ועצמאי הניתן לרכישה ללא קשר לכל ביטוח

אחר שכבר יש או אין לכם ומטרתו להגן עליכם במקרה של שברים כתוצאה

מתאונה.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות נועדה להבטיח למבוטח סכום קבוע מראש,

כשמתרחש מקרה של שבר מתאונה, בהתאם לסכומים הרשומים בפוליסה.

מבוטח שיש לו ביטוח תאונות אישיות יוכל לקבל מחברת הביטוח תוך כ 10 ימים

סכום כספי, בהתאם לגובה בו הוא מבוטח בחברת הביטוח.

למה כדאי לרכוש ביטוח תאונות אישיות

הרעיון של ביטוח זה הינו להגן עלינו במקרה בו נפצענו בתאונה וכעת המצב מונע

מאיתנו ללכת לעבוד ולבצע פעילות יומיומית רגילה. מטרת הביטוח להקנות לנו את

השקט, שמבחינה כלכלית, גם אם עכשיו נקלענו למצב בו אין ביכולתנו לחזור

ולעסוק בעבודה שלנו ולפרנס את המשפחה שלנו, עדיין נקבל מחברת הביטוח סכום

חד פעמי, בהתאם לפוליסה שעשינו, שמטרתה לתת מענה לתקופה ראשונית זו.

BE SAFE מבינים כל זאת ולכן ריכזנו עבורך במיקום אחד את ההצעות הטובות

ביותר. כנסו ל BE SAFE עכשיו כדי שתוכלו לקבל השוואת מחיר ולבחור את

ההצעה הטובה ביותר לכם ולמשפחתכם.