classiera loader

ביטוח דירה

ביטוח דירה

family_roof

ביטוח דירה נועד לתת לכם את השקט ואת ההגנה שהנכס שלכם, הבית שלכם, שהוא גם הנכס היקר ביותר אצל מרבית האנשים, מבוטח ושאתם מוגנים במקרים כדוגמת גניבה, פריצה, שריפה, תופעות טבע, שברים, בעיות צנרת ועוד. ביטוח דירה נועד לכסות את מלוא עלות התיקון אשר נגרם כתוצאה ממקרים אלו ודומיהם.

מהו ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח אשר מורכב משני סוגי ביטוחים:

  • ביטוח מבנה
  • ביטוח תכולה

אשר ביחד מהווים כיסוי למכלול הדברים שעלולים להינזק/להישבר כאשר יש נזק לדירה.

ביטוח מבנה

מהווה כיסוי למבנה ולכל החפצים בדירה אשר מקובעים לקירות כדוגמת צנרת, כיורים, ריצוף וכדומה. כאשר ישנן שתי סיבות לבטח את המבנה:

  1. כאשר לבעל הנכס ישנה משכנתה על הנכס הוא מחויב על ידי הבנק לספק אישור ביטוח מבנה כחלק מתנאי קבלת המשכנתה.
  2. כאשר בעל הנכס רוצה להיות שקט שבמקרה של אסון הוא יקבל את עלות התיקונים הנדרשים, ובעת הצורך אף את עלות המבנה כולו, ישירות אליו כדי שיוכל לבצע תיקונים או לבנות את המבנה מחדש בהתאמה.

ביטוח תכולה

מהווה כיסוי לחפצים השונים בדירה שאינם מקובעים לקירות או לרצפה כדוגמת בגדים, ריהוט, משחקים, אלבומים, וכדומה.

מטרת ביטוח הדירה

מטרת ביטוח הדירה הינה פשוטה:

שבמקרה של אסון לא נצטרך לשבור את הראש במחשבה מה יהיה עכשיו, ולהתעסק במחשבות מהיכן להתחיל לחפש ולהשיג את הכסף. אלא, בעיקר במקרה של אסון, שלפחות מבחינה כלכלית, נהיה מוגנים ונקבל את הכסף הדרוש כדי לבנות בית חדש ולקנות מחדש רכוש שיחליף את הרכוש שניזוק. הרי במקרים אלו מדובר על גיוס של הרבה כסף כדי לבנות בית מחדש או לרכוש בית חלופי, לקנות שוב את כל הדרוש כדי לגור בדירה ולרכוש חפצים במקום כל הרכוש שניזוק ולא בטוח שבמקרה שנצטרך להתחיל מחדש נוכל לגייס סכום זה או אפילו סכום הקרוב אליו.

ביטוח דירה

family_roof

ביטוח דירה נועד לתת לכם את השקט ואת ההגנה שהנכס שלכם, הבית שלכם, שהוא

גם הנכס היקר ביותר אצל מרבית האנשים, מבוטח ושאתם מוגנים במקרים

כדוגמת גניבה, פריצה, שריפה, תופעות טבע, שברים, בעיות צנרת ועוד. ביטוח דירה

נועד לכסות את מלוא עלות התיקון אשר נגרם כתוצאה ממקרים אלו ודומיהם.

מהו ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח אשר מורכב משני סוגי ביטוחים:

  • ביטוח מבנה
  • ביטוח תכולה

אשר ביחד מהווים כיסוי למכלול הדברים שעלולים להינזק/להישבר כאשר יש נזק לדירה.

ביטוח מבנה

מהווה כיסוי למבנה ולכל החפצים בדירה אשר מקובעים לקירות כדוגמת צנרת, כיורים,

ריצוף וכדומה. כאשר ישנן שתי סיבות לבטח את המבנה:

  1. כאשר לבעל הנכס ישנה משכנתה על הנכס הוא מחויב על ידי הבנק לספק אישור

ביטוח מבנה כחלק מתנאי קבלת המשכנתה.

2. כאשר בעל הנכס רוצה להיות שקט שבמקרה של אסון הוא יקבל את עלות

התיקונים הנדרשים, ובעת הצורך אף את עלות המבנה כולו, ישירות אליו כדי שיוכל

לבצע תיקונים או לבנות את המבנה מחדש בהתאמה.

ביטוח תכולה

מהווה כיסוי לחפצים השונים בדירה שאינם מקובעים לקירות או לרצפה כדוגמת בגדים, ריהוט, משחקים, אלבומים, וכדומה.

מטרת ביטוח הדירה

מטרת ביטוח הדירה הינה פשוטה:

שבמקרה של אסון לא נצטרך לשבור את הראש במחשבה מה יהיה עכשיו, ולהתעסק במחשבות מהיכן להתחיל לחפש ולהשיג את הכסף. אלא, בעיקר במקרה של אסון, שלפחות מבחינה כלכלית, נהיה מוגנים ונקבל את הכסף הדרוש כדי לבנות בית חדש ולקנות מחדש רכוש שיחליף את הרכוש שניזוק. הרי במקרים אלו מדובר על גיוס של הרבה כסף כדי לבנות בית מחדש או לרכוש בית חלופי, לקנות שוב את כל הדרוש כדי לגור בדירה ולרכוש חפצים במקום כל הרכוש שניזוק ולא בטוח שבמקרה שנצטרך להתחיל מחדש נוכל לגייס סכום זה או אפילו סכום הקרוב אליו.