classiera loader

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה כשמו כן הוא. ביטוח אשר נועד להגן עלינו במקרה של נזק למבנה עצמו ו/או לכל החלקים המקובעים למבנה. כאשר בחלקים מקובעים הכוונה לריצוף, אסלות, מטבח, דלתות ועוד.
ביטוח המבנה נועד לתת לנו כיסוי במקרים שונים כמו פריצה לדירה, שבר בריצוף ו/או בקרמיקה, הצפה, שריפה וכו'. מקרים אשר כתוצאה מהם נפגע הנכס ו/או נהרס כליל. במקרים בהם הנזק בנכס הינו חלקי אזי הביטוח מכסה את עלות התיקון, ומנגד אם הבניין ניזוק כולו ויש לבנות אחר במקומו, או שלא ניתן לבנות במקומו ויש לבנות במקום אחר הביטוח מכסה את עלותו של בניית מבנה חדש. כמובן שהשווי שנקבל מחברת הביטוח הוא בהתאם לשווי של הנכס שנהרס, אשר יוערך על ידי שמאי מוסמך.

חשיבות ביטוח מבנה

כולנו מודעים לכך שעלות בניית דירה בישראל היא יקרה מאוד ומכאן חשיבותו הרבה של ביטוח מבנה! כדי שבמקרה של אסון תקבלו מחברת הביטוח את מלוא עלות המבנה ועל ידי כך תתאפשר לכם התחלה חדשה. זאת כדי למנוע מצב בו תצטרכו להתחיל הכל מההתחלה ולחפש מהיכן להשיג כסף לרכישת דירה חדשה.

איפה עושים ביטוח מבנה

ישנן לא מעט חברות ביטוח ולא מעט סוכני ביטוח אשר מציעים לרכוש אצלם ביטוח מבנה. כולן טובות אבל השאלה איזו מהן מתאימה לכם. בפורטל BE SAFE נביא לכם את ההצעות המתאימות ביותר לצרכים שלכם ובמחירים הטובים ביותר בשוק. בנוסף אנו מספקים מידע רב אודות פוליסות שונות הקשורות לביטוח של מבנה העסק שלכם ו/או דירתכם. מידע אודות ההרחבות שונות של ביטוח זה וביטוחים אחרים, כדי לפשט את ההבנה ואת נושא הביטוחים.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה כשמו כן הוא, ביטוח אשר נועד להגן עלינו במקרה של נזק למבנה עצמו ו/או לכל החלקים המקובעים למבנה כדוגמת: ריצוף, אסלות, מטבח ועוד.
ביטוח המבנה נועד לתת לנו כיסוי במקרים שונים כמו פריצה לדירה, שבר בריצוף ו/או בקרמיקה, הצפה, שריפה וכו'. מקרים אשר כתוצאה מהם נפגע הנכס ו/או נהרס כליל. במקרים בהם הנזק בנכס הינו חלקי אזי הביטוח מכסה את עלות התיקון, ומנגד אם הבניין ניזוק כולו ויש לבנות אחר במקומו, או שלא ניתן לבנות במקומו ויש לבנות במקום אחר הביטוח מכסה את עלותו של בניית מבנה חדש. כמובן שהשווי שנקבל מחברת הביטוח הוא בהתאם לשווי של הנכס שנהרס, אשר יוערך על ידי שמאי מוסמך.

חשיבות ביטוח מבנה

כולנו מודעים לכך שעלות בניית דירה בישראל היא יקרה מאוד ומכאן חשיבותו הרבה של ביטוח מבנה! כדי שבמקרה של אסון תקבלו מחברת הביטוח את מלוא עלות המבנה ועל ידי כך תתאפשר לכם התחלה חדשה. זאת כדי למנוע מצב בו תצטרכו להתחיל הכל מההתחלה ולחפש מהיכן להשיג כסף לרכישת דירה חדשה.

איפה עושים ביטוח מבנה

ישנן לא מעט חברות ביטוח ולא מעט סוכני ביטוח אשר מציעים לרכוש אצלם ביטוח מבנה. כולן טובות אבל השאלה איזו מהן מתאימה לכם. בפורטל BE SAFE נביא לכם את ההצעות המתאימות ביותר לצרכים שלכם ובמחירים הטובים ביותר בשוק. בנוסף אנו מספקים מידע רב אודות פוליסות שונות הקשורות לביטוח של מבנה העסק שלכם ו/או דירתכם הכוללות גם הרחבות שונות כדי לפשט את ההבנה ואת נושא הביטוחים.