classiera loader

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

אל תזניחו את עתידכם ! אל תגידו "יש לי עוד זמן…" !

החלטות נכונות שתיקחו היום, ייתנו לכם את האפשרות לשמור את רמת החיים שלכם גם בגיל הפרישה.

מהו ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני הינו ביטוח אשר מטרתו לבטח את האדם העובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי, ולתת מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו של העובד להתפרנס ולפרנס את משפחתו:

 • מצב של נכות – פגיעה ביכולת של העובד להמשיך בעבודתו או מבטלת                              אותו כליל.
 • גיל הפרישה   – גיל אשר מאפשר לעובד לצאת ממעגל העבודה ולהתחיל                             לקבל קצבה מהפנסיה.
 • מקרה מוות של העובד – אשר מותיר את השארים של העובד ללא פרנסה.

כיום בישראל המדינה מחייבת כל עובד ועובדת, בין אם הם שכירים או עצמאים, להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח פנסיוני או בשילוב של כל אחד מביטוח הפנסיה הבאים:

 • קרן פנסיה
 • ביטוח מנהלים
 • קופת גמל לתגמולים

 

מטרת תוכניות הפנסיה

מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל העומד מאחוריהן הן להבטיח לעובד הכנסה בגיל הפרישה עד יומו האחרון, או לחילופין הכנסה אשר תחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות או מוות של העובד. וכן הפנסיה מבטיחה לשאיריו של העובד הבטחת הכנסה עד גיל 21 ולאשה לכל החיים במקרה של מוות העובד.

גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).

מדובר בחבילה מובנית בעלת מספר מסלולי השקעה וביטוח להתאמה לכלל החוסכים.

אנו ב BE SAFE מודעים לחשיבות הרבה של תוכניות הפנסיה אבל מבינים שחשוב שתבינו מה המשמעות, היתרונות, החסרונות של כל אחת מתוכניות הפנסיה כדי שכספיכם יושקע נכון ובצורה חכמה.

 

ביטוח פנסיוני

אל תזניחו את עתידכם ! אל תגידו "יש לי עוד זמן…" !

החלטות נכונות שתיקחו היום, ייתנו לכם את האפשרות לשמור את רמת החיים שלכם גם בגיל הפרישה.

מהו ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני הינו ביטוח אשר מטרתו לבטח את האדם העובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי, ולתת מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו של העובד להתפרנס ולפרנס את משפחתו:

 • מצב של נכות – פגיעה ביכולת של העובד להמשיך בעבודתו או מבטלת                              אותו כליל.
 • גיל הפרישה   – גיל אשר מאפשר לעובד לצאת ממעגל העבודה ולהתחיל                             לקבל קצבה מהפנסיה.
 • מקרה מוות של העובד – אשר מותיר את השארים של העובד ללא פרנסה.

כיום בישראל המדינה מחייבת כל עובד ועובדת, בין אם הם שכירים או עצמאים, להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח פנסיוני או בשילוב של כל אחד מביטוח הפנסיה הבאים:

 • קרן פנסיה
 • ביטוח מנהלים
 • קופת גמל לתגמולים

 

מטרת תוכניות הפנסיה

מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל העומד מאחוריהן הן להבטיח לעובד הכנסה בגיל הפרישה עד יומו האחרון, או לחילופין הכנסה אשר תחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות או מוות של העובד. וכן הפנסיה מבטיחה לשאיריו של העובד הבטחת הכנסה עד גיל 21 ולאשה לכל החיים במקרה של מוות העובד.

גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).

מדובר בחבילה מובנית בעלת מספר מסלולי השקעה וביטוח להתאמה לכלל החוסכים.

אנו ב BE SAFE מודעים לחשיבות הרבה של תוכניות הפנסיה אבל מבינים שחשוב שתבינו מה המשמעות, היתרונות, החסרונות של כל אחת מתוכניות הפנסיה כדי שכספיכם יושקע נכון ובצורה חכמה.