classiera loader

ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות הינו ביטוח שמטרתו להגן עליך ועל בני משפחתך בעת שהותכם בחופשה בחו"ל.
בעת נסיעה לחו"ל חשוב שתהיה מוגן עם ביטוח נסיעות התואם את אופי הנסיעה שלך ואת הציוד שאתה לוקח איתך לנסיעה.