classiera loader

ביטוח כבודה ( ביטוח מטען )

פוליסת ביטוח כבודה, ( ביטוח מטען ), זוהי פוליסת הרחבה לביטוח רפואי בחו"ל אשר מופעלת החל מרגע היציאה של המבוטחים מביתם לכיוון שדה התעופה ועד לרגע חזרתם הביתה משדה התעופה.

מטרתה של פוליסת הכבודה הוא להגן על שווי הרכוש של המבוטחים ולהבטיח מתן פיצוי כספי במקרה של נזק, גניבה, או אובדן של הציוד אשר המבוטחים לוקחים איתם כאשר הם יוצאים מהארץ.