classiera loader

ביטוח כרטיסי טיסה

ביטוח כרטיסי טיסה נועד להקנות למבוטחים את הידיעה שכעת לאחר שרכשו כרטיסי טיסה הם לא יפסידו את כספם בגין שינוי תאריכים, שינוי יעד או ביטול הטיסה מכל סיבה. כרטיסי הטיסה שלהם מוגנים.
ביטוח כרטיסי הטיסה מעניק למבוטחים את השקט לרכוש כרטיסים מראש ולכן להשיגם במחיר מוזל, כאשר הם מוגנים ויש להם את האפשרות לבטל את הנסיעה בכל רגע נתון ולקבל את כספם חזרה בהתאם למדיניות של חברת הביטוח.