classiera loader

ביטוח הריון בחו"ל

ביטוח הריון בחו"ל

ביטוח הריון בחו"ל נועד לתת מענה לנשים הרוצות לטוס לחו"ל ללא קשר לשלב בו הן נמצאות בהריון.

ביטוח רפואי לחו"ל מהווה הרחבה של ביטוח הנסיעות לחו"ל והוא נועד במקרים בהם יש אישור רפואי לטוס בתקופת ההריון, לכסות ולתת מענה לכל מקרה של הידרדרות במצב האם ו/או העובר במהלך שהותם בחו"ל.

למי מיועד ביטוח הריון בחו"ל

ביטוח הריון בזמן שהייה בחוץ לארץ נועד לכל אישה אשר נמצאת בהריון וצריכה או רוצה לטוס לחו"ל. לכן גם אם ההיריון שלכן תקין ואתן נמצאות בחודש שניתן עדיין לטוס לחו"ל, מומלץ בכל זאת לעדכן את פוליסת הביטוח הרפואי ולהוסיף לה את ההרחבה של ביטוח חו"ל הריון. ביטוח זה מקנה לנשים ההרות שבינינו כיסוי מלא במקרים שונים שעשויים לקרות במהלך השהייה בחו"ל, כך שתוכלו ליהנות מראש שקט בעת נופש או ביקור שלכן בארץ אחרת. פוליסה זו מעניקה מעבר לכיסוי נסיעות לחו"ל  כיסוי מלא בגין החמרה במצב ההיריון,  במידה וייווצר צורך להוליד את התינוק בזמן שאת בחו"ל וכן כל כיסוי מקיף לשלבים השונים של ההיריון.

בשנים האחרונות, חלו שינויים בפוליסות הביטוח בישראל במיוחד בכל הקשור לביטוח רפואי בחו"ל הכוללים גם שינויים בפוליסת ביטוח הריון בחו"ל. הרפורמה החדשה בתחום הביטוח בישראל, נועדה בעצם לייצר שקיפות בפוליסת הביטוח הבסיסית ולבטל את האותיות הקטנות של פוליסת הביטו כך שכיום כל אישה יכולה לרכוש ביטוח ולהוסיף את הרחבה על פי צרכיה האישיים.

מה כולל ביטוח חו"ל לנשים הרות?

הפוליסה הבסיסית של ביטוח הריון בחו"ל כוללת:

 • הוצאות רפואיות בחו"ל.
 • פינוי יבשתי.
 • הטסה רפואית לארץ.
 • תרופות.
 • אשפוז.
 • טיפול חירום בשיניים
 • הוצאות על תאונה שקרתה בחו"ל.

 

כיצד מפעילים את פוליסת ביטח הריון בחו"ל

על מנת שחברת הביטוח תכסה את ההוצאות של ההיריון בעת השהות בחו"ל, על חברת הביטוח לדעת מראש כשאת בהיריון לפני הטיסה לחו"ל. יש להודיע על כך לחברת הביטוח בעת רכישת הפוליסה, גם אם מדובר בשבועות הראשונים להיריון, אחרת אישה שלא תיידע את חברת הביטוח בדבר הריונה, לא תהיה מכוסה בפוליסת ביטוח הריון בחו"ל. ביטוח זה מכסה את כל ההוצאות של הפלה חלילה, לידה מוקדמת, היריון מחוץ לרחם, לידה וטיפול בוולד אך לא על מקרים של שמירת היריון.

 

כל המידע על ביטוח לנשים הרות בזמן השהייה שלהן בחו"ל בפורטל אחד

אם את בהיריון ומעוניינת לטוס לחו"ל אנו בפורטל הביטוחים BE SAFE מזמינים אותך לקבל את כל המידע המקיף והמקצועי לגבי ביטוח היריון בחו"ל וכן לקבל הצעות לביטוח היריון זה כדי שתוכלנה להשוות אותן להצעות שקיבלתן עד כה. ישנן הרחבות שונות אשר עשויות להתאים לכל אישה בהיריון לפי צרכיה. הפורטל עוסק בכל סוגי הביטוח ומעניק את המידע המקיף והיעיל ביותר לגבי כל ביטוח.

ביטוח הריון בחו"ל

ביטוח הריון בחו"ל נועד לתת מענה לנשים הרוצות לטוס לחו"ל ללא קשר לשלב בו הן נמצאות בהריון.

ביטוח רפואי לחו"ל מהווה הרחבה של ביטוח הנסיעות לחו"ל והוא נועד במקרים בהם יש אישור רפואי לטוס בתקופת ההריון, לכסות ולתת מענה לכל מקרה של הידרדרות במצב האם ו/או העובר במהלך שהותם בחו"ל.

למי מיועד ביטוח הריון בחו"ל

ביטוח הריון בזמן שהייה בחוץ לארץ נועד לכל אישה אשר נמצאת בהריון וצריכה או רוצה לטוס לחו"ל. לכן גם אם ההיריון שלכן תקין ואתן נמצאות בחודש שניתן עדיין לטוס לחו"ל, מומלץ בכל זאת לעדכן את פוליסת הביטוח הרפואי ולהוסיף לה את ההרחבה של ביטוח חו"ל הריון. ביטוח זה מקנה לנשים ההרות שבינינו כיסוי מלא במקרים שונים שעשויים לקרות במהלך השהייה בחו"ל, כך שתוכלו ליהנות מראש שקט בעת נופש או ביקור שלכן בארץ אחרת. פוליסה זו מעניקה מעבר לכיסוי נסיעות לחו"ל  כיסוי מלא בגין החמרה במצב ההיריון,  במידה וייווצר צורך להוליד את התינוק בזמן שאת בחו"ל וכן כל כיסוי מקיף לשלבים השונים של ההיריון.

בשנים האחרונות, חלו שינויים בפוליסות הביטוח בישראל במיוחד בכל הקשור לביטוח רפואי בחו"ל הכוללים גם שינויים בפוליסת ביטוח הריון בחו"ל. הרפורמה החדשה בתחום הביטוח בישראל, נועדה בעצם לייצר שקיפות בפוליסת הביטוח הבסיסית ולבטל את האותיות הקטנות של פוליסת הביטו כך שכיום כל אישה יכולה לרכוש ביטוח ולהוסיף את הרחבה על פי צרכיה האישיים.

מה כולל ביטוח חו"ל לנשים הרות?

הפוליסה הבסיסית של ביטוח הריון בחו"ל כוללת:

 • הוצאות רפואיות בחו"ל.
 • פינוי יבשתי.
 • הטסה רפואית לארץ.
 • תרופות.
 • אשפוז.
 • טיפול חירום בשיניים
 • הוצאות על תאונה שקרתה בחו"ל.

 

כיצד מפעילים את פוליסת ביטח הריון בחו"ל

על מנת שחברת הביטוח תכסה את ההוצאות של ההיריון בעת השהות בחו"ל, על חברת הביטוח לדעת מראש כשאת בהיריון לפני הטיסה לחו"ל. יש להודיע על כך לחברת הביטוח בעת רכישת הפוליסה, גם אם מדובר בשבועות הראשונים להיריון, אחרת אישה שלא תיידע את חברת הביטוח בדבר הריונה, לא תהיה מכוסה בפוליסת ביטוח הריון בחו"ל. ביטוח זה מכסה את כל ההוצאות של הפלה חלילה, לידה מוקדמת, היריון מחוץ לרחם, לידה וטיפול בוולד אך לא על מקרים של שמירת היריון.

 

כל המידע על ביטוח לנשים הרות בזמן השהייה שלהן בחו"ל בפורטל אחד

אם את בהיריון ומעוניינת לטוס לחו"ל אנו בפורטל הביטוחים BE SAFE מזמינים אותך לקבל את כל המידע המקיף והמקצועי לגבי ביטוח היריון בחו"ל וכן לקבל הצעות לביטוח היריון זה כדי שתוכלנה להשוות אותן להצעות שקיבלתן עד כה. ישנן הרחבות שונות אשר עשויות להתאים לכל אישה בהיריון לפי צרכיה. הפורטל עוסק בכל סוגי הביטוח ומעניק את המידע המקיף והיעיל ביותר לגבי כל ביטוח.