classiera loader

ביטוח לחופשת סקי וספורט חורף

פוליסת ביטוח לחופשת סקי וספורט חורף נועדה להקנות לכם את ההגנה ואת הידיעה שאתם מכוסים מפני הוצאות רפואיות בצאתם לחופשה אשר כוללת בתוכה פעילות אקסטרים חורפית כדוגמת סקי, מזחלות, אופנועי שלג, סנאובורד ועוד. פעילויות אלו שמחד הן אכן פעילויות מהנות, מרגשות מאוד ומתאימות לכל גיל, אך מאידך הסיכוי להיפגע במהלכן גבוה לעומת פעילות רגילה שאינה מוגדרת אקסטרים.

פגיעה גופנית כתוצאה מכל אחת מהפעילות של סקי וספורט חורף יכולה להביא להוצאות כספיות גבוהות מאוד ולכן החשיבות וההמלצה שבעת רכישת פוליסת רפואי בחו"ל חובה לרכוש פוליסת ביטוח לחופשת סקי וספורט חורף כך שחברת הביטוח תהיה זו אשר תשלם את כל ההוצאות הרפואיות באם יהיה צורך בכך.