classiera loader

ביטוח שיניים פרטי

ביטוח שיניים פרטי נועד לתת מענה לטיפולי שיניים שעלותם גבוהה כדוגמת השתלת שיניים, שיקום השיניים, הפה והלסת, יישור שיניים ועוד בעיקר ככל שאנו מתבגרים וצורך בטיפולי שיניים גדל. ואכן זאת הסיבה, שלמרות שחברות הביטוח גובות פרמיה גבוהה בפוליסת ביטוח השיניים ביחס לביטוחים אחרים בשל הידיעה שהסיכוי שהמבוטח יממש את הביטוח הוא עניין כמעט ודאי, מבוטחים רבים מסתכלים על ביטוח שיניים כהשקעה ארוכת שנים בה הם משקיעים כיום כדי שבגיל מבוגר עלות טיפולי השיניים שלהם תהיה סבירה.