classiera loader

ביטוח חיים

ביטוח חיים חכם ובזמן יאפשר לך ולמשפחתך לשמור על איכות החיים לה אתם רגילים, לישון בראש שקט ולוודא שאתם מוכנים לכל מצב מבעוד מועד. 

 

ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד לתת מענה במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג.

מטרת פוליסה זו הינה לאפשר לבן הזוג ולמשפחת המבוטח להמשיך ולשמור על רמת החיים

אליה הורגלו גם במקרה שהמבוטח נפגע קשות וכתוצאה מכך איבד את היכולת של לעבוד או במקרה של מות המבוטח.

ואכן פוליסת ביטוח חיים, בניגוד לדעה הרווחת, לא נועד לשמש כתוכנית חיסכון לילדים אלא לשמש כעזרה בגידול הילדים

עד גיל 21, ולאפשר לך לשמור על רמת החיים של משפחתך אשר עלולה להיפגע קשות בעת מוות, אובדן יכולת העבודה

או בעת נכות.

ואכן החשיבות של פוליסה זו הינה להגן על המשפחה. היות וכאשר אנו מאבדים אדם במשפחה שהוא גם מפרנס המשפחה,

אזי מעבר למשבר הרגשי העצום שנוצר, אנו עלולים בקלות להיגרר למצב של מכה כלכלית המאיימת על רמת החיים של המשפחה

ומטרת הפוליסה להגן עלינו בדיוק מפני מצבים אלו.

 

אז מהו בעצם ביטוח חיים

הסכם ביטוחי שנחתם בין המבוטח לחברת הביטוח ומטרתו להקנות הטבה כספית למבוטח במקרה של פגיעה בגופו או בנפשו,

ובעיקר במקרה של מות המבוטח.

התהליך הינו פשוט: המבוטח משלם לחברת הביטוח תשלום חד-פעמית או הפקדה חודשית ומנגד הוא זכאי לקבלת הטבה כספית

מחברת הביטוח כסכום חד-פעמי, או בצורה של קצבה חודשית במקרה של פגיעה בגופו או במותו, אזי המוטבים שלו הם אשר יהיו

זכאים להטבה כספית זאת.

כלומר שפוליסת ביטוח החיים נועדה לשמור ולהגן עליך מפני מצב של אובדן היכולת להתפרנס, ובהתאם לכך, ההטבה הכספית

למבוטח (או למוטבים שבחר) משולמת בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

  • מות המבוטח.
  • הגעת המבוטח לגיל שנקבע בפוליסה.
  • הפיכת המבוטח לנכה ברמה שנפגעת יכולתו לפרנס את עצמו ואת משפחתו.

 

ממה מורכבת פוליסת ביטוח חיים

הפוליסה מורכבת משלושה מאפייני ביטוח:

  • פוליסת ריסק      פוליסה שבגין התשלום החודשי לחברת הביטוח זכאי המבוטח להגנה מפני סיכון מוות בלבד. בפוליסת ריסק

                                 לא קיים כלל מרכיב של חיסכון

                                  ולכן היא אינה מבטיחה פרנסה לעת זקנה. דוגמה לפוליסת ריסק היא ביטוח חיים למשכנתא.

  • פוליסת חיסכון    פוליסה שבגין התשלום החודשי זכאי המבוטח למסלול חיסכון בלבד, ללא התייחסות לסיכוני מוות ונכות והיא מבטיחה למבוטח

                                  שבמקרה של מוות או נכות הוא, או המוטבים שלו, יקבלו את הסכום שנצבר בפוליסה.

  • פוליסה מעורבת  זהו המודל הנפוץ של ביטוח חיים היות והוא נותן מענה לכל שלושת הסיכונים יחד : מוות, נכות וזקנה.

                                  פוליסה זו, המוכרת כביטוח מנהלים, היא למעשה שילוב של שתי הפוליסות הקודמות שציינו והיא מכילה מרכיב של ריסק ומרכיב של חיסכון.